Aaltonen, K., Miettinen, J., Maljanen, T., Virta, L. & Martikainen, J. E. (2018) Lääkkeiden määräminen avohoidon eri sektoreilla. Lääkärilehti 35/2018 VSK 73.

Link to full article

Aaltonen, K., Miettinen, J., Maljanen, T., Virta, L. & Martikainen, J. E. (2018) Lääkkeiden määräminen avohoidon eri sektoreilla. Lääkärilehti 35/2018 VSK 73.

Nifty tech tag lists from Wouter Beeftink