Miettinen, J. & Vehkalahti, K. (2013) Verkkokyselytutkimusten otosten valinta. Teoksessa Laaksonen, S.-M., Martikainen, J. & Tikka, M (toim.), Otteita verkosta (s. 84 - 104). Vastapaino.

Link to full article

Miettinen, J. & Vehkalahti, K. (2013) Verkkokyselytutkimusten otosten valinta. Teoksessa Laaksonen, S.-M., Martikainen, J. & Tikka, M (toim.), Otteita verkosta (s. 84 - 104). Vastapaino.

Nifty tech tag lists fromĀ Wouter Beeftink