Miettinen, J., Mikkola, H.-M. & Lehtonen, R. (2012) Kela korvauksen ja yksityisen vakuutuksen yhteys terveyspalvelujen käyttöön - itsevalikoituneen verkkoaineiston ja otosaineiston vertailua. Teoksessa Klavus, J. (toim.), Terveystaloustiede 2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Link to full article

Miettinen, J., Mikkola, H.-M. & Lehtonen, R. (2012) Kela korvauksen ja yksityisen vakuutuksen yhteys terveyspalvelujen käyttöön - itsevalikoituneen verkkoaineiston ja otosaineiston vertailua. Teoksessa Klavus, J. (toim.), Terveystaloustiede 2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Nifty tech tag lists from Wouter Beeftink