Automated research analysis

Määrätäänkö yksityisessä terveydenhuollossa kalliimpia lääkkeitä?

Tutkimuksen taustalla oli tarkastella miten lääkemääräykset poikkeavat terveydenhuollon eri sektoreilla (yksityinen, työterveys ja julkinen terveydenhuolto). Hypoteesina oli oletus, mikä oli todettu aiemmin muissa pohjoismaisissa tutkimuksissa, että yksityisessä terveydenhuollossa määrätään kalliimpia lääkkeitä.

Ongelmana tarkastelussa oli, että tietoa, missä lääke on määrätty ei löydy rekistereistä. Tämän vuoksi ensimmäinen vaihe oli löytää sopiva jaottelu algoritmi, jolla lääkemääräykset voitiin yhdistää tarpeeksi luotettavasti eri terveydenhuollon sektoreille. Menetelmä yhdisti henkilön terveydenhuollon käyntihistorian mukaan lääkemääräyksen yksityiselle, työterveyden tai julkisen sektorin lääkärikäynnille.

Tutkimusta haluttiin automatisoida työkalun avulla

Lajittelun jälkeen voitiin tarkastella lääkemääräyksiä. Sitä varten kehitettiin tutkimustyökalu, joka visualisoi lääkkeiden tunnuslukuja ja laski lääkemääräysten osuudet eri sektoreille. Taustalla työkalu tilastollisesti painotti populaatioiden reunajakaumat vertailukelpoisten tulosten saavuttamiseksi.

Tulokset osoittivat, että yksityisen terveydenhuollon lääkärikäynneillä määrättii useammin kalliimpia lääkkeitä kuin julkisen terveydenhuollon lääkärikäynneillä.

Työkalun visuaalinen ilme

Lue lisää

Miettinen, J; Aaltonen, K; Martikainen, JE. 2016. Lääkemääräysten alkuperän määrittäminen terveydenhuollon käyntitietojen avulla. Kela. URL: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/168376

Aaltonen, K; Miettinen, J; Maljanen, T; Virta, L; Martikainen, JE. 2018. Lääkkeiden määrääminen avohoidon eri sektoreilla. Lääkärilehti. URL: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/laakkeiden-maaraaminen-avohoidon-eri-sektoreilla/

Nifty tech tag lists from Wouter Beeftink