Alzdemo ShinyApp

Demo-sovellus, jolla voidaan visuaalisesti tutkia Alzheimer potilaiden sairaalatapahtumia ennen ja jälkeen diagnoosin. Data itsessään on syntetisoitu, mutta se kuvaa reaalimaailman ilmiötä. Kehitetty yhteistyöprojektina Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Roche oy:n kanssa.

Sovelluksen lähdekoodia on muokattu uuteen hakemistoon, jossa se on helpommin käytettävissä omiin aineistoihin.

Project link: http://bioinformatics.uef.fi/alzdemo

Nifty tech tag lists from Wouter Beeftink