Väriskaalattu populaatiokartta

Jani Miettinen

2018/07/30

Miten väestörakenne jakautuu kunnittain? Missä kunnissa on eniten työikäistä väestöä? Entä missä kunnissa on eniten nuoria tai vanhuksia?

Hain vuoden 2017 kunnittaisen väestörakenteen, jonka halusin piirtää kartalle. Piirsin tricolore-paketin avulla väriskaalatun väestörakenteen (Kashnitsky, I. & Schöley, J. 2018) Suomen kartalle kuntarajoja mukaillen. Karttaan on värikoodattu kolmiportaisella väriskaalalla eri ikäryhmien yleisyys alueittain. Väriskaala kertoo onko alueella eniten nuoria (0-14-vuotiaita), työikäisiä (15-64-vuotiaita) vai vanhuksia (yli 64 vuotiaita).

Itäisissä kunnissa korostuu vanhempi väestö

Eniten työikäistä (15-64-vuotiaat) väestöä on Helsingissä (69 %), Tampereella (67,5 %) ja Vantaalla (67 %). Nuorta väestö (0-14-vuotiaita) on eniten Limingalla (33,5 %), Tyrnävällä (31,8 %) ja Luodolla (29,6 %). Yli 64-vuotiaita on eniten Kuhmoisissa (42,3 %), Luhankalla (41,3 %) ja Puumalassa (39,9 %). Kelan vakuutuspiirien osalta näyttäisi siltä, että Itäisessä vakuutuspiirissä valtaosassa kunnissa on yli 64-vuotiaista väestöä. Vastaavasti kuntia, joissa on eniten nuorta väestöä, näyttäisi olevan eniten Pohjoisessa vakuutuspiirissä.

Lähteet: