Chi-square test

2016/01/08

Vammaispalvelulain alaisen kuljetuspalvelu päätöksen on saanut 1759 henkilöä, joista 137 kuoli vuonna 2013. Muita henkilöitä on 14 313 ja heistä kuolleita on 568. Onko kuolleisuus yleisempää VPL-henkilöiden joukossa?

# Tehdään aineisto
vplkuol <- matrix(c(13745, 1622, 568, 137), ncol=2, byrow=TRUE)
colnames(vplkuol ) <- c("Muu", "VPL")
rownames(vplkuol) <- c("Elossa", "Kuollut")
vplkuol <- as.table(vplkuol)
vplkuol
##      Muu  VPL
## Elossa 13745 1622
## Kuollut  568  137

Tämän jälkeen voidaan tehdä khineliötesti:

# H0: Kuolleisuus on yhtä yleistä VPL ja Muut ryhmissä.
chisq.test(vplkuol)
## 
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
## 
## data: vplkuol
## X-squared = 53.598, df = 1, p-value = 2.46e-13

Testin perusteella nollahypoteesi voidaan kumota.