Random samples

2016/01/07

Satunnaisotosten ottaminen aineistosta tai joukosta

# Otetaan 90 % aineistosta:
d <- c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)
s <- round(length(d) * 0.9, 0)
sample(d, s)
##  [1] 3 4 4 3 1 8 1 7 2 6 9 2 8 9 0 5 6
# Jos otetaan 10 % testaukseen randomisti, niin tulokset vaihtelevat!
# Koe voidaan uusia, jos otetaan seed-arvo käyttöön:
set.seed(42)
sample(d, 4)
## [1] 8 5 1 9

Funktiona

# Funktiona:
myfunk1 <- function(d,n,seed){
    set.seed(seed)
    sample(d,n)
}